Skip to main content

Full text of "#20 Hawaiian explorations, dr 4138 - dr 4161, hy 4631 - hy 4656, August 1st - 7th, 1902"

See other formats


V' 4138- - 4ibt. I A 8700 
9«fiO 

4»w) aoo 

,100 

iOO 

700 .^U. 0¥ -I'HSU. Machine. llCecL, 

t^>!htfirpr lead <!>^iv , I /■) 

JioUam /(L 

Ct/rrcoled tfsnvp*^raiur& 

'^ir y/ Sftr/ace / / DHft ) I > 
Trawl ofsMtgcf '^'- '^^a/^vfUrPU^TfUi^i^ ^4 ^ SOUNDING WIRE. DOWN, i 7 TURKS. 7. -J 1 m I .'I j>> 

1 3' "J 
J7ixi 

f>oo 
DGE ROPE. (WW. 20. So Mao 
9y» 

3800 
3300 
3400 

37on 
3H03 

SERIAL TKMPERATURES, too 
uoo 

506 
400 

500 
600 

7Q0 

800 

QOO 
iOUO TKftU*. J<0. OP TIIBH. UUk. CUIi. li:MI'. ^ REMARKS: 1 Tftnui // if 0 Cur. + 3^ [ Vcptli t€4ld .y«. of t^MirmomeUr ^J^i^ 
Corrected' tcmp*^raiurt 
Air ^ ^ Surftioe / f 

Trawl or drudge Cor, —^0 

DHft (J /^bowK. 'Funding wire. UK. TWKNS. '.<JU 

»/»! 
1000 
I l<X» 

f^Q(» 
I j,au 
ifwo 
171X1 
I8a> 
tQOO 

9000 
91tX» 

aaoo 
»40n DREDGE ROPE, OH. 4^ / 
aBoo 
J400 

3(KIU SERIAL TKMPEKATUKES. KO, Of THK1I. con. r>Jir. «» 
300 REM ARKS 1 Maohinn. , Reel. Tdmsj^ ij %a>r.+ ^ l^- Depth. <y /:? ■ 
■illMirur lead jf^ j/ Cor. ~ ^' BvUmn ^^^^ 
Bottom UmpSratitre 
Mi. of tfventw?neter 
Corrected f-emperatti^rn 

^ir J % ^f(f^i^y^ \I/(^fti J^i' 
Trawl -m^tC^S^ , TUKNr.. / f *71^ SOUNDING 
7/' ' 30Q 


'J 7 ^ If 
J L (J I 

II ' J 


900 , 

1000 

1 i<*^ 


If 


1 J.i.> 
\ 7'J.J 
1800 
:kxx) 
sum 
aaoo 
2300 

7n- vr. 2400 
5ICO 
SERIAL TEMI tKATURKS. wu. riuiit 
sa 
400 


ioo 


too 


700 
900 


ItXM Date 7 Machine, / iJeri. j 

Bottom ismp^raturt^ H ^ ^ y 
Corrected temperature 

Mr ^ f f^rfw>e U ■^^'^J^ ) / 

Trawl Jir.Mmtge /f jJt' 1)lf(h0 j^t ^ 
• ATI 
9500 
9goo 

3500 lAL TKMPtRATURES. 7 = 

DtlTll. 


TAMP. 


1 

NO. or TUIH. 


con. 
^$ 
$0 
\ 
• 


100 


'i<M 


ioo 


400 


500 


fiQO 


7<x» 


e.oo 


'TOO 


1000 MAHKSt fW7. MaohiriC: t Rt6l, TiiTips ^•^'f Cor. + ^ ^i'lwt orrieatl ^ _ | Depth / vy' JStdtom lemperaiure 
Jfo, of ti/wrjfiometer Corrected temperatwrc 1 Cor. (OH %V 'b Trawl (H ^-ifre^$'Jl-/f/,L m:^i ^ SpUNOING WIRE. TURWS. Ux; 

7'W 

t/Xi 
l<A>J 
IIOU 
J30Q 

1300 
]J»J<) 

ISO" 

'.'th X) 

2300 
2400 DREDGE ROPE. ¥-ot 2*. 

5-0 OF. .4 ^ ^•i^i '-C«^t* r 47/ ' 9S00 
initio 

1W 
jBOo SERrA^L TEMl'ERATURES. 

tJEMI*. 


Ko. or niim. 


COR. 


50 


lUO 


400 


300 


600 


700 


800 
tooo KRMAKKS: Jfo. V/Y^.. Dam 

-Hhrrtrrrr J end i - . • \ 

nf ihf^rnmnhefsr ^^JL^^. Cor, — ^• 
Corrected tempirafM^rfi 2>^t(>* 
^Ir -"'f .^^ SiiTfa^ie 7/'- TJHft] Cl.t ' 
Trawl Qj^^dr jn g" ^-yi^{Si^Sf[ v^HSit , 

I DREDGE ROPE. SOUNDING WIRE. UOV/H. '0 Ul'. 
TURNS. « 671 700 

(jOO 

I ItJO 

1400 
1500 
f6fX> 
171X1 

iBriO 
2000 

2300 
moo DOWN. UP. /(/ ' r, «6ou 


aToo 


itioo 


3^ 


3000 


Voa 
3300 
WOO 
3500 
dOoo 
JT ^ 


^fioo 

3900 
4000 


f SERUl. TliMT'ERATURES. uxnit. 
t(0. or nuut. 


OOR. 


COR. TfeMT. 


25 


50 


100 


900 


300 


400 


iOO 


too 


VOO 


800 


000 


IQOO \ [4\< 

T 

y .> MticJUm. / Reel. 
TtirfU ^/*^ Cnr.-¥ 7 ^ DcptHh S^T ^ 

Botivm ^ '^C^ ^ 
liftHrrrn, tewperalare 

M.o/ thrrfnoniHtcr /^^-^ Jii, Car. ^ 

Correct cd femparature ' 3") • ^ * 

Jir Sierffice ' - Drift SOUNDING WIRE. DOWN. 'jS-'/'. 

^ s I, 
t/O. TURNS. ' .71 5tMJ ooo 

IIOO 
I'^UO 

J 300 

Mnci 
1500 
ifkw 
I '/txj 
J 800 

I (/JO 
30Q0 
:>I0O 
9900 
3300 
3400 DRE DGE ROPE. ur. 
acoo 

B«OQ 
)CX)0 

JISOO 

3900 

4000 ? SKRIAL TEMPEUATl»tt|5S, nrrrii. 
wj, or Tiiwi. 


CUK. 
n 
]99 


400 


700 


too 

REMARKii 3^ C^.J: Date 
-c- MaohineT" Jtetl. 
Tarns i^(fJ,Cor.-\- ^'f^. iJcpUi. 7 / d /^^^ fioUom 
Jifrfif»n> ien^ 
..Vo. uf ihrrmomebcr 
Corre^fod tetnp9r(ytu.re 4. 
Cor, y Drift 6 1- ho' 07. S i 
Otf./O 2tXI 

3CX) 

500 
600 
700 

900 1200 

1400 
1500 
160U 
J7rM 
1 800 
1900 
2000 
aioo 

2200 
2300 
3400 J/' so 
J/0. ad J/: 

20.0" 0 2 O /V7 / 0 a70u 
flSOO 

JOOO 

J too 

1 \'» I 

3700 

-5900 SERIAL TEMPERATURES. MO. QP Tttftft^ 


COR. 


CO*. TICMI*. 


^5 


50 


(00 
JO* 


400 


iw 
7W 


liqo 
lOQO KGMARKS. 7^ 1 

V wcVya/.m./'*! ^ *^ fiottrnti 

Jlfftfoin fampA'ft'i'ure 
jY/k of Ihrrfnomr.ter ^^J^ ^ ^ Or. 

(Jorrccicd temp^raltire 8 • 0 

< m 7*KJ 

looo 
I r'Mj 
l'-!00 
MOO 
1400 
1500 
1600 
f yxj 

sot* J 
2100 

370O 

'/400 
tun II 
RBMARKS J Dale ^ JtaHoiti fein^perature 
jyo. of iJirfrmometer 
Comet ed tempitraiurry Air 
UNDIHG WIRE. TURNS, 2O0 

500 

600 

t- 

900 

tCXX) M<x> 
1500 
tOoo 
I7DO 
i8«X) 
1700 

2O00 
2100 V njREDGE Rd'pE. -7^ r77 UP. 0 <2) 2 SI 

Jlioa 
I r XI 
REMARKS: mitt,: 
Jiottom' teiupcrattiTv 
./Vb. o/* th-crnwfmit'er : , V 
Corrected t-emp^.ratiiri 3 1^ • -' 
»ifr V> ^ Sitrfaoc 7% _ _ SOUNDING WIRE, 

DOWN. o TURNS. ^ o 
loo 

5W 

</<>' 

IUU.3 
1 JIUJ. 

IJOJ 

itiOQ 

33UO 

S400 DKIOGE ROPE. 
DOWN. I UP. 

9500 


► 

: in A I XQ. OP rirnR. 


— 1 
-•5 
-•<> 1 
♦ 


WO 


700 


100 
If/- 1 Hoitom t V^ .W . 
JJotiom' Irmperalure 
,/Vb. 0/ ihtrmiOrnvMr 

Air ^ 9 ^Siirfaoe^ 7? SOUNDING WIRE. DOWN. UP. 3QU 
4' "J 

I J "-"J 
UUO 
I3UO 
lino 

1700 
t»uu 

9900 
24ori Cor. ' 
DHft 

JJiU DGE ROPE. UP. 4000 
HQ, <if n Miciu top 

400 

700 

Buo 
goo 
tOc6 RKMARKS: 
Turnup ^ fa C!»r.+, J OepUi f of thcrW'Om-eisr ^ !i9 Ckfr.-O'' /I 
SOUNDING WIRE. AOWN. 

Od OO /a &%<}'(, 

01. (DO 

jmx» 

lOot) 
17U0 
t8CiO 

SOCIO Drift DREDGE ROPE. OOWK. UP. 
n 

1 I..Ntl 


1 ..>•, -I 1 .H',M, 
*3t^ 
Sit 
M 


70a 
«yoo 


lUOQ REMARKfit 
Tilriuf ^3 Cor. + 
■ Strife nr /e#d ^ 

0> Bottom i^mpertbture * 0L ^ 

Xo.itfUicruvonvcUr Q ^ ^ ^ Cor. ^C* 
Corrected Urnperatwre *^ ^. 
SOUNDING WIRE. ^i ' DP. TUJ»N». 5(KI 

l>«HI 

imu 

ycio 

lOfKl 

tuuu 

I3UJ 
liOO 

1600 

igoo 

2OO0 
2100 

23OU 
240 » DREDGE ROPE. IX>\VN. UP. • ftTI 1" 


-JKMr. 


^o. ui/ 'I'liaic. 
wan 


300 


400 


Swo 
•(<» I MwshitLC'. Cor, 

Boftmn T"VJ( ' ^ 
Boltotn. IcTttpetattire ^ / 

Air ^ ^ SfirJ'ctoe j Q Cor. ~ O Drift SOUNDING WIRE. fQ TURNS. 400 J < ■.*.< 
I (Ml 
I 'i<T ) 
Ijuo 

I7«ju 
I80Q DREDGE ROPE. DOWN, VP. 1-471 9$0Q 

99QQ 
39W> HO, OP riiwi. con. 0011. TRMP. UK' 

M.OO RE1^ARK9: * Turns ^ " ■ A HuUom. 

lirrHnm tcr/iperaltirt 
oYo. of ilbf rnwmeter 

Air Su7'/'aoc 7^ UNUING WIRE. HI'. TfJUKS. 300 
4UU a too 
xaoo 
2500 
l4<Xj 
1500 
t6oo 
1700 
1800 

K/Xi 

3IO0 

3200 
2-300 
0400 Cor. Drift DREDGE ROPE. WOWN. UP. % ATI 

2700 

<jaw 
sgoo 

3x00 


— ' 
* |> " 


- '3800 

'-^^ 


/ 

m-RIAf. Tr.Ml»FRATUREH. lOU 

.y I 

400 

URMARKS; 2B<] 
^1 

3300 
3.tOt) 

:)(MJU 
3900 :,■<. I'l 1 111 t.. 


1 wl . 
SO 

ICS) 


1 
XtlU 


1, 
S 

% 


1 


700 
f 


tooo REMARKS: Depth Titrm >- Oor, -f / 
Sh>f4-or lead >- U 

Jinttam femperaiu,rc ^ j 

Corre-cfed imip^raturc 
Mr Vf'^^ Surfacf^ Cor, ' 

Drift \ t»t , SOUNDING WIRE. DOWN, % m 300 
400 
500 

7. -J 

I I'O 

I .:<.0 

•V" 
I ^f* I 

I7<x> 
iJkJo 

aoco 
2 1 or J 
4^ 
S1300 ^ DREDGE ROPE. UP. 3000 
3100 

3300 

3600 

37<» 
jftoo 

4OUO 5^3- TV SERIAL TKMf^ERATURESi l(» 
iw 

Aw 

800 

iOOO I TWIN NO. 0/ UlU. KEMARKSi Depth 7 2 7 

Xo, y^^/T Dal,, I sT 

Turns X f Cor, -f / 
hM^* lead V d J^C^ . 

JSfiHomi t&yriptrratam /^l 

.'Vo. fif hhrrmom'Gttr ^ J *Jr t ir Cor. ^0 it 
Currcciedinmp'i^raiwrc 111 ^ * ^ tX?* 

Mr ^/*^ Stcrface j/y' - Drift\ |.V 

lH^^DHlOQE ROPE. SOtiNOING WIRE. JJfjWN. UP. TUItMS. M frTJ 500 

7no 

tkx> 

goo 
1000 
1 uxj 

t ;f*ri 

i6ou 
1700 
1800 
1900 
2o:x> 
2100 

3300 

2500 
2400 I POWN. ^. V/: - 9i W 
9 00 

3100 

woo 

40OD 

SllUIAL TEMpERATURESi 

oon. 
«3 


',0 
SOD 
f 


1 
900 UICMAMK3I ,■1 f~ \ 
if Maeldne-X " lied.. 
Titrm IJor.-^- \ Depth 

ftuUom ^ . . 
Jtoltam tonipcraltirt y ♦ ' ^ 

CffTTCcfcd tmthperattirc J * 

^i^r A^/ac(! T'^*'- DriJ^^ ^^Jj^ 

frmwl rir g<fj!«g ^ ^^^^^ ^^^^^ ^ 'f>^^ Car, SOUNDING WIRE. 
TUKXB. r,aa 

TOO 
8o(i 

t ;!«x» 

I4<X> 

tgoo 
tOoo 
t7f» 

1I)UU 
34C» /^0tt. DREDGE ROPE DOWN. J \ 

\ 


»»^^ 
agon 
5500 
3qe» on It* 


!'XI 


' K) 


' • ."J REM ARKS I 1 1 Machiit4>. Reel,] 
Turns 1 Oor. -f / 
tSh^w lead '^C %^c^ , 
JSottom 

MuUom icmp«r(Utirt P* ^ .Vb. o/ fJi^rifMme.ter Ji 1^ * Oar* 

Corrcoted iernp^^raiure Surface 7i ' — Drift SOUNDING WIRE UK 
fiUO 

■I* "J 
ino 

7W 
toou 

IKXi 
131JU 

1600 
1700 

trtoo 
3400 . DREDGE ROPE. DOWN. 

- i 


1' 


370a AEKIAi. rU&tf bRAU UftCLS. THUS oon. QiK. rear. ^9 

1^ 

ago 

lot) 

900 REMARKS: Jttcl. wVb.— ^/tn> . Date 
Ar;^\*^ Machim, — 
Turm Cor. + ^ 

Jiottom iempenUure ^ 
Jfo, of t^ienthoim'tf r 
Corrected te7fhperatur& 1^*^^ Cor. Air fx Surface / 
t-Wl 
27Ctn 

sand 

,/)... 

40J(r too 

700 
600 
<)uo KlUtAKKii: 
*y9»-i<jt^ Machijui. JUi 
Tihima >^'^ Cor.+ tTy^ 
!SMr-or lead 

Hoitom /or, _^ 

Bottom UmperatuTc t^i^'/ 
J^u.of Oientvomeier 
Corrected Usmpf raturn 
Air Sui^jace // JepiJv JJHfi SOUNDING W(RE. DOWN. Ujo 

I JOU 

1300 
lit*] 
t;og 

ifKX> 

I7t)u 

t&(A> 

Zi/JO 
9000 
2100 

U4OC] DREDGE ROPE. DOWN. » Mi J 
KBMAKK8; ^^^^ U7 a. DcpiJi Bottom leffiperattirc ^) ' ^ 
.Yo. of tJtcntwmeter y 
CorrcoUd Umpertt^rc ^ ^'if ^ 
Air SurfoM^ / / 

TthiwI, or S^redge Car. — O JDHjt SOUNDING WIRE. DOWN. IT?. 12,. a 2d 10 TURNS. 

<) 
JiJiJ 

tHJU 

xooo 

rmiu 

!.>>■« 

I '..« •< ( 

t'/UI 
l8iA> 

igoo 

SlOO 
390O 
3300 

2400 DREDGE ROPE. DOWN. I-Mi A 


• 


< 


aioo 


1 


1 

• 


94W 
3V» 


3700 
- 
< / ^ 


J*/» 
• 
SERIAL TEMPHRAtUKlW. 

SO 

t'go 
300 

700 

•qo 

tUQQ TKMI*. ;^o. OP linen, UUlMARKSt 
>/^<^Ma(^hm.tr Red. 
turm i^Zj Qor.-V tf / Vepifi (jo^ - 

<S7/y;/' fir ?it<irf— 

BoiLmfv t^mperct'tiire 
.Yo. of Piermmneter^'' 
Corrcct-ed tem perature 
Air Surfoice Cor. Drift ---^TiDING WIRE. iKJWW. UP» TURMK. 0 

7W 
600 

1 1 "X 1 

I I*-KJ» 

Urw 
!./» 

aa<x> 
2401 > DREDGE ROPE. DOWN. J A p6oo 
J too 3300 
I 

37W> 
3800 

3900 
4000 SICRIAI. TKMPKRATURES. 

TEMP. 


MO. or TMKH. 
COft. TSMf. 
50 


100 


'JQO 


300 


400 


ioo 


Ooo 


700 


SIX) 
l«m REMARKS: -i. Date liottom- ^ ^ 

Jifftimn fempcralum 
of ihernwrnehr 
Cr/rrcctcfi imibptiraturc 
Mr f ^Sierfam ^ 

T^xiftvl or tirrtfigt. 

Car. VP. TUKMS. 

J J- U 0 


' \ 'a 
500 
r'/OO 
7<jo 


r/Xi 

1300 
141,-0 

1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 

2200 
3400 DREDGE ROPE. DOWN. UP. 
SERIAL TEMPEftATUKES, DCPTJI. 


CUM, 


COR. TIMP. 


»5 
Jou 


UUt> 
MX) 


700 


»oo 


goo 


tooo UfCMAHKSi SI Mil op-kfod ^ ^'^^ ^ JioHtmi UmperfUiirc ^ ^ 7f Car. - 0 Drift SOUNDING WIRE. llOWN. UP. a. 'o 
.52-^*^' o 
iw 

2O0 

300 
900 

I KJI* 

tfiOO 

1 700 
iBoo 
1900 

aocx) 

2200 
2300 
2400 DREDGE ROPE DOWN. UP. % all <UUJL 
ajoo 
3800 

3000 
3300 

3700 

U/X> 

4QU3 SERIAL TEMPERATUKES. 

TSNK 


i40. OP TttXK. 


COS, 


so 


too 


400 


500 


teo 


700 
900 


luao REMARKS UfC^iyj Manuka. ^' Ll ^^ ^^^ 

Correct od tetibp^raiiMre ^ r T /" 

Mr ^-^ ^ fiitrface '^f '*'^ Drift ( * V ' 

. _ _ 1* _. . Cor. —O SPUN DING WIRE. ■-Mi fo-yo UP. TUKNa. 1 ^ DREDGE ROPE. 300 

300 

500 
7cjn 1 100 
I SCO 

xsoo 

17CXJ 
iBoa 
1900 

aaoo 
3300 
S400 COWK. nr. •J 0 asoa 

&700 
a80Q 

300Q 
3100 

^300 

3600 SE«] a'W TKM PERAtURES. 

TIIMI'. 


NO. or TIIJCH. 
GOU, TRIIV. 
50 


100 
JOO 


<iO» 


700 


«oo 


900 


lOOO REMARKS: Madhinc. 
Depth S/3 i:3u^i^r lend vf i 
fiottfjm /-.^ . 

Jtrtfiomt tern per fUtire 

jYo. of tJirnrhomcUir 3 . 6V. ♦ ^ -5.^ SOUNDING WIRE. DOWN. A Ul'. . /Ye/ . TUkNS. 5<KJ 

700 
800 1400 
iSW 

lOacf 
170Q 
jHtx> 
1900 

2000 
2100 

320O 
3300 
11400 .DREDGE ROPE. DOWN. /. //-So V9. MOO 1(3 f/J«*- 36OQ 

3900 

J no 
33W 

37'"' 
4000 SERIAL TEMPERA rUKES. as 

I'X) 

.W 
()00 

;oo 

Boo 
900 
1000 NO. or Tlt£K. 'r COR. REMARKS: 4 Jfo. ^ ,pS^^f^A^/^^ Machinal JieeL ^J^a-e^Ttf^. 0 TU?7t^ Cor. + ^ U 

notfom C/t^ 

?7 / ^ 

JSntimn iewparalure ^ / - 

.A7i. of ihrrmorrt'eter ^ ^ O 
Mr Surface /f 

SOUN DING wTreT Car. / JO Ul'. TIJKNS. .-'ii, C.J o 

ytxj 
3<x) 
4w 
500 

700 ^ 

Tnr) 

100 J 
1 100 
t200 
I3rxi 
1400 
f 5t)t> 
I(xx> 
I7ix> 
l8fio 

aooo 
2400 DREDGE ROPE. UOWN. UP. vJ J • ?3 / O 
8990 

woo 

MOO 

3("» 
}7oo 

3900 SERIAL Tli>fPERATin«E8. • 

Dki 1 ,,, 
1 MU. Of TIIAK. 


r<in 
■J[<m 


jcr, 
( 


;<« 


700 

RSMARKSs ^Mfimr lead %^ ^ , BoUom le fthp&nU tire 
.No. of thermometer ^/ ^KS^ 
Oarrccted temperature S*1 » ^ * 
Si w face y / 
tl. ■ 
Depth J ^ Air Trawl 01^ if./.' SOUNDING WIRE. UP. 7' V TURNS. 3<w 

7<x) 
too 

UfX» 
.1700 

1900- . 
20O0, ^ 

aaoo 
2300 
24011 //■io 

SI ' V iREOGE ROPE^ 

OP. 21/0 

• /) 

9^4 Q 
M t • • 

3K0.1 

4000 SERIAL 'l UMIMCKATUtlKS. 25 
50 
»00 
aop 
50P 

500 

700 

•wo TRMV. no. or TJiitk. ^ ^ REMARKS: 
Mf t '(* 4> « r lead ti 
Boif<fni ^^^^^ 
Bobtoni ieffhperakire T > 
Xo. of iiwrntA>7tieUr y^/ )^ ^ m 
Corrected^ tGrnp^ratura \^ ^r-S/v 
SQUM DIN 
nowN. /v 
DRED UP. I 671 97^ ayf«rj 
aBon 

JUDO 

3300 
3400 
S5W 

4000 SERrAL TKMPUkATUUKS. " ' tic, 


TBtfV. 


K€iiO« nun. 


DOM. 


Oi>k. tIJcr 
UiO 


aoo 


joo 


4ixk 


506 
TOO 


ilOO 
(QO(3 Machine. / 

-mttptrvr lead 

Bottom, ^ ^/IrfiC^^ 
Bottom temperature 

./Vb. of tHicntwmater -t^i Cor. 

Corrected tettvpcrature * * ^ * 
Mr ^fT^ Surface 7"^^- nHft 
^fHiu'l xir d4*ed^ -Oil SOUNDING WIRE. DOWN. TURNS. (I JO 
300 

•\(tLi 
•UK) 

Ouo 

•/ou 

800 

uoo 

tSCKl 

r iuu 

ISOO 

1700 
IBUU 
iguo 

20CK> 

9100 

3300 
9300 
3401 DREDGE ROPE. POWK. V9. 0 

1 
r «G»t 


fiVOD 


SfiV> 
~ 
AW 

OICKTII RP.ie I A L n im i*F.R.\*ri i u p.p.. 
REMARKS: ^ Twriiis v'^o Cor, + ^ 
HkoL-ftr*^ lead JtuUom. Umpcraiiirc "T'i- . / * 

wY/y, vf Ut.tnnmntsUr Oar, ^^^^ 

Cotrc/iied tein^ptnituLrc 5^ ♦ 0* 

Air Zf*'^ Si4;rfaQii /^H^*- J^rlft /J^At . SOUNDING WIRE. UP. TtlKXK, liM> 
I I f *J 

1900 

laoo VOX! OREDQE ROPE. DOWN. VP. / 


/ 
ilt« 
* 
IW 


4ttM 

tun 

400 

Coo 

tkiQ 
V>o REM AUKS: . Maohin€i. \ Reel. /V.t.-i/^V . \ Bottom 

JioUom temp«nUure 
Xo.of Ui^nihomrUr 7^. Cor. "^'^ 

Corrected icmp€ru,ttvri!. tt-Ti^* . SOUNDING WIRE. BOWK. |4)U 

(MX) 
I'.MJ 

I ll'l 

I 'U1 
JJOO 

l.l'O 

f7W 
tBoo 
I7cx> 
•jooo 

8200 
3JOO 
•J4Cjr> DREDGE ROPt. DOWN. 

1 asoo 


aOoo 


3^00 


WW 


3J0O 


3^ 
4om 

SERIAL tEMPERATURES. 

I'lCIII*. 


NO. pr TMKA. 
'J.'K. i I .\W'. 


loo 
1 


409 


6ao ' 
IQOO REMARKS: / Heel, ^y/yf^r-/ 

Vcfjth 6^6 J^^^ Maofiine, 

JfJ 

Jfn. of ittcrrmnneter M*/ ^9 C&r, ^ O 

Cnrrrcfefl t(mbp^raliire 

S/trface 7^7 J^rift 

^ SOUNDING WIRE. DOWN. Ul'. 'ZOO 

0^.0 0 

j.foo TUUNB. 

— ^ DRED GE ROPE, K 6T1 ii<X) 
3<:yi 

500 
600 
7fx> 
8o(] 
goo 

laoo 
1300 

1500 

iCioo 
1700 

n/x> 
aooo 
aioo 
uaoo ■n JO' 

?L 2.' so Hi 4: I 
3500 
a£iOO 
V7UO 
9800 
agco 
3000 

3300 
3400 
3S0P 
3601) 
3700 
3««y> 

4000 1 
KEMARKa^ TiLrm // JO Cor. -f /O^ Date Jtnftmn f6ittju'.raiu,rH ^ 
J^fh nf tlbf rrrumieMr 

3 ^ Oar. - O 

Mr f / Surface ^ f Drift ^-^frUNDING WIRE. V Down. 

\K //. / o 
of, so 

Of.lQ if' 3WJ 

Jew 
4»x> 
5»x. 

(Ki(J 

1000 

IIOO 
//70 

J3W 
1400 
I£0O 
jfrtXi 
I7(:» 
1800 
1900 
2000 

aioo 
3300 
2300 
9409 DREDftE ROPE. DOWN. UK 
KO. or 111J11U 


UOK. 
lOU 


»•» 


IW 


600 


700 


900 


900 


lOOQ KliMAHKS: / RbcL. ^^^^ 

Jlrrttom tenvpt^atttrc " 
Xn.ofihcrtrwmetcr y^J^'^^ ^ Car. 
J&* 0 C 
vj'^ .do 
Ji u 
300 
400 
500 

f-KJO 
70a 

Ho.» 

ICXX) J 500 

iGoo 
1700 
1800 
I goo 

200O 
3I0O 
2ffQO 

2300 
I I z B5«0 

aOoo 

3 Hip 
3^ 

3500 
3000 

3V0O 

•(OOO SERIAL TEMPERATURES. 

TKMP. 


NO» OV THKIt, 


09R. 
50 


too 


ioo 


JOO 


400 


.'lOO 


OOQ 


Voo 


eoo 
tooo REMARKS . 7MjOJl Cor, + / 
7t/j \//C4 'A/ ISrrHom tcmperaiwre 
J^iK of ili^rmom&ter 
f 4 . 

Corrected lenvp^raiui'z *^ *^ Trawl '^iLjiLmSgt' 
2goo 

3100 

J ■.•O.J 

'J'" 
3500 
3(KX) I TEMPERATURES, Durrti. 

50 
too 
ago 

4«» 
SOO 
609 
700 
800 
goo TRMr< KO. or TllltR^ OOR. COR. TBIir^ RF.MAUKSt 4? Deptft, 

ItoHmn lom-fHiraXare t^^* f 
jyo. of ihcrmunH'.tnr 5- 7 . 

Corre4^ed tcrnpiniiiire 3S* t * 
^fr ioT^ Surface "^t* ^ 
Trawl or dredge, 
ff^.. SOUNDtNG WIRE> ^ DREDGE ROPE. Cor. - O 
Drift DOWN. , J 
\ 

^ s 

J 

^ .J 200 

300 

()i»t 
1000 

1300 
I4C1O 

l6fxj 
I7ix» 
iHfjo 

2000 
2200 

2J0O 
3400 DOWN. UP. 

/ 31}^ 


/ 


361KI 
■■am 
BoOO 
a ia ft t 

.3 
37OA 
3800 
4000 ^RlAL TEMPERATURES. 

TBMP. 


KOr UP TlllCR. 


CUIL 
-5 
50 


100 
ioo 
5W 


(*K> 


7t« 


Hcx> KBMAKKS: Boiiom 

M, of ihernmtu. Gorrccfod UmpHmtwi*e 
Air 'J Surface ^ ^ DHft SOUNDING WIRE 

^ — or, 

Of. ^tA 300 
400 
COO 

7ixi 

VW 
1000 
1100 
1900 

1500 

lyDO 
iHuu 
i9«o :<tuu 
5300 

040(k OREDGC ROPE UOWN. too 

Too 

•/JO 

•coo 

1500 


f 
iJOU 
3300 
3^00 


cot. 'riuttr. REMARKS Date L* I'lJ^na^lC^ C Cor. MaohUiG. I / 'or. ■¥/ J-iz Siwirxtn lead. 
Dotiom 

Jlntiom 1empern,l4ir» *T' 
Corrected ie?np»rrUiir6 
Trawl MuLmLgM^''^ 
^7 1*1 


\ K-O 


14- o 
3500 


1 
3OOO 

J700 


, J0»> 


-> 
50 

lOd 

300 

iop 

4C1Q 
SOO 
COO 
TOO 

boo 
goo 

tooo TtMP. NO. OH nittk. COM. COM. T1QI?. 
'/IT ^J^S^J^ Macid}^. / JieJi ^/ /^C 

»No. of Hi^rmameMi" 0^ 3 ^ 

Corrected ieithpt^rtUii^re 3 ^ » 0 * 

^ir J ^ Sttrfaoc ^ ^ BHft Cor. n J it ihwtlta SOUNDING WIRE. i' y. '''' /(J. TVENS. o 
200 

9o 7<x> 
kloo 
700 
rooo 

)IOO 

tsoo 
1300 

1900 

aooo 

22<>J DREDGE ROPE. DOWN. 
KRMARKSi 
\ * V ' Machine.. \ RtnL ^ 
9 /■ f 
Jiotfutn 

Mrrttom tcmfHiratu,r» 
J)/o, of ihcrrmimeiar 
Correct od i€nvp9rtit,ijure 
Air ^ (\ H 

TramL ^ 

/H-iASOUNDtNG WIRE Q(yj(s ' Oar.- 
4 38'0* . ( 
I- A /I \ TUHNK. 500 

700 
goo 
900 
1000 

I ICN) 

131XJ 

1700 

H/CO // ^ 

■rr. - 

// /« J^^j^R^mt ROPE. ^ • Ml r 
i/'-. .01.. 3i 3500 
3600 
3700 
jSoo 

33PP 
.4«» 
•'5 
lew 

'JUU 

3U0 
iOO 
500 
009 
1W 
8uu 

•iOO TfcMf. 0. Ot^ MO. UP THKIt, COK. REMARKS: f 'l\i.rm //ZZ Oor, + /O/ 
Itntloin tetfhfmmtiArfi t * 
/tr Zf'^- Surface f"/^*^ ^^f^ SOUNDING WIRE. 
TUKNII. O 
loo 
w> 
•yji 
400 
500 
(tno 
700 

goo 

tioo 

1500 
1400 

1500 
l6ao 
1700 

yuou 
aroo 
3;ioo 
9300 DREDGE ROPE. woww. ur. jaoo ^ "Fid A I tlcMI'lif<A n)Kt5.S, ■ ' Ui jlttR. 


SO 
401J 


•,00 
• 
iucxt RRMAI(K!>i Hvbt-om 
fSottom temperature 

Yo. of tlventwincter ^i'^Si, Ctir, " ^ 
Corrected tcnip'^rature ^ ^* *^ SOUNDING WIRE. 


TU11K4. 


UlXtUuC 


IXUrC. 


SOWN. 
DOWN. 


UP. 


- _ v 
SOQ 
1- - 
;. /. - 


i», - 


(XXJ 


/«.- 


Boo 


* 
OOP 


tooo 
I ami 


1300 
ISOO 


t6oo 
iSotJ 
SOX* 


3100 


2 300 


iy>i 


V.)U*) a -ATI / 


85P0 


1 


9000 


j 
1 

sr«TA7 TrMPKIiATtTRKH. till 1 II 
RITMARKSt Date 

i^^^'Cr Machine.. • JU^:j '/^^^^/^ 
VepUi. 

- Hiwi ^m lead <^ /^^\\ 
Bottom ^-^^^^i^ 
JJufAoiti teniptivature 
JVb. thsnnoTneUr C 
Corrected tamperaturts ^y/^ 

Jisr ./ 7 Sarfacc / i 
/ ^ ^ y 
SOUNDING WIRE. DOWK. Ul*. TURNS. 
.I'M) 

(«JO 

700 

IjtNt 
I |4»Ct 

IU<XJ 

U<JO 

I ajt 
l«)CX» 

'J J 14/ 

a3cx> 
3400 If 
--- 


i 


[ ^ 
1 


/ 
1 


^8(10 
400U ruMi*. 


.-<u. ur -niKM. 


»5 
100 


9oa 
4U0 


50O 
TOO 

REMARKS :. e/^^^^^^^ Mackino. Itm. " 

Turns 
Moliofn temperature 

- JVo. of thermoineter y ^ Cor, 
Correct rd frmpcrature ^^'X JVt^** M 

Jlr Sur/aoc / ^ ^ I^rift [ 

iu^NO ING WIRE. ' 7r 32-/0 UT». TURNS., 6uQ 
goo 

I4J0U 
1 lOO 

tSOO 
f7C» 

Ir/JJ 

asoo 

240 > 

4999 SERIAL TEMHIRATt'Un^ uivrrii. 
no, OP nim. 


till 


con, fiLJIV 


'•'5 

ao 


VX) 


.;uu 


.'X> 
700 

SQ9 


900 
luou REMARKS 1 jYo. M Date Ttcrrcs 

>fhxHi or had 
HoMom Oor.+ 
Depth - J J^o.ofHuirftwm^ter ^ f ^ \i ^ Car. "O*^ 
Corrected temperature 

Mr % Z SwrjyiSe I?ri/ltL 
'<rrtotwl &r dredge 
I URNS, (tCMl 
7OU 

t/:tj 

HULK I 

IICIO 

1100 

l.l»)<J 

I sou 3300 // ' ^M^^l ROPE. UP. 

/ 


/ 


/ 


/ 
: 
3^' • ' 
5700 


4000 

uia* 1 11. 


IKMI*. 


M*. Ol' t 111 K 


. -I'W. 
4^ 
><oo UUMARKSj Tunis V 

Boti<»m^ UjnpcratHre 
of ikcrnwm/sUr 
Corrected temperatttrrf. "^1 * Air l\ I SOUNDING WIRE. OWN. TURNS. so I 7' " ) 

I iijij 
I >( •> 
J Y*r) 

ifiOu 

|Htf> 

1 1/ »o 
v<xx* 

VI CXI 

2300 
2401 DREDGE ROPE. o . — VP* /